Extra budget aanvragen

Hebt u een indicatie voor Wlz-zorg? Dan staat op uw indicatiebesluit een zorgprofiel. Dat zorgprofiel geeft aan hoeveel zorg u ongeveer nodig hebt. Met dit zorgprofiel kunt u kiezen voor zorg thuis of voor zorg in een instelling. Kiest u voor zorg thuis? Dan is voor het regelen van die zorg thuis een bedrag beschikbaar.

De hoogte van het beschikbare bedrag (budget) voor zorg thuis, hangt af van het zorgprofiel op uw indicatiebesluit. Kan de zorg die u nodig hebt niet geregeld worden met dit bedrag? Dan is het vanaf 1 juli 2018 mogelijk om extra budget aan te vragen via de regeling ‘Extra kosten thuis’ (EKT-regeling). Het ministerie van VWS maakte deze regeling mogelijk zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Extra kosten thuis

Hebt u meer zorg thuis nodig dan dat u met uw budget kunt inkopen? Dan kunt u een extra budget krijgen van maximaal 125% van uw huidige budget. Extra kosten thuis is mogelijk voor:

  • thuiswonende kinderen onder de 23 jaar; 
  • ouders met thuiswonende kinderen onder de 18 jaar; 
  • personen met een indicatie somatiek of lichamelijke handicap zonder verstandelijke beperkingen én betaald werk hebben of studeren.

Hoe vraagt u de EKT-regeling aan?

De instelling waarvan u al zorg krijgt, kan de aanvraag van extra budget volgens de EKT-regeling voor u doen. Belangrijk is wel dat het verantwoord is dat u thuis blijft wonen én dat het extra budget wordt ingezet voor zorg zoals persoonlijke verzorging, verpleging, (groeps)begeleiding, (groeps)behandeling of huishoudelijke hulp.

Hulp of advies nodig?

Vindt u het lastig om te bepalen of u voor de EKT-regeling in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Afdeling Zorgadvies

We helpen u graag de juiste keuze te maken. Samen kijken we wat het beste bij uw wensen past.