Uw pgb verlengen in 2022

We zetten alles wat u moet weten overzichtelijk op een rij. Zo weet u wat er verandert, en wat u eventueel zelf moet regelen.

Toekenning

 • Wilt u uw zorg blijven regelen met een pgb? 
  U hoeft niets te doen. We verlengen uw budget automatisch. U ontvangt van ons eind november of in de loop van december een nieuwe toekenningsbeschikking met het budget voor 2022. Zodra u deze toekenningsbeschikking ontvangt, staat het budget ook voor u klaar bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Wilt u (deels) overstappen naar zorg in natura? 
  Geef dit zo snel mogelijk aan ons door met een omzettingsformulier.  
  - Wilt u volledig overstappen naar zorg in natura? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.
  - Wilt u met ingang van 1 januari 2022 een combinatie van zorg in natura en pgb ontvangen? Dan heeft dit een langere verwerkingstijd nodig. Dit kan betekenen dat u eerst een toekenningbeschikking 2022 voor een volledig pgb ontvangt en in januari 2022 een aangepaste toekenningsbeschikking ontvangt met een lager budget.

Budget

De tarieven voor zorg stijgen. Daarom wordt uw zorgprofiel in 2022 opgehoogd met 2,56%. Ontvangt u ook budgetgarantie? Dan wordt dit bedrag opgehoogd met 1,55%.
De tarieventabel 2022 is gepubliceerd. Ook kunt u de tarieven teruglezen in de Staatscourant.

Toeslagen

 • Krijgt u wooninitiatieftoeslag en blijft u wonen in dit wooninitiatief? 
  U ontvangt ook in 2022 wooninitiatieftoeslag. In 2022 is dat € 4.724 bruto per jaar.
   
 • Krijgt u wooninitiatieftoeslag en verhuist u? 
  Is uw nieuwe adres geen goedgekeurd wooninitiatief? Dan stellen we uw budget opnieuw vast. U krijgt alleen toeslag voor de dagen die u in het goedgekeurde wooninitiatief woonde.

 • Krijgt u wooninitiatieftoeslag en hebt u een zorgprofiel 4VV t/m 8VV? 
  U hebt in 2022 ook recht op ‘de Toeslag voor Kwaliteit V&V’ naast de wooninitiatieftoeslag. Dit is € 4.295 op jaarbasis.

Maximum uurtarieven

Met ingang van 1 januari 2022 stijgen de maximum uurtarieven:

 • Uurtarief voor formele zorg: was € 66,60 wordt € 68,30.
 • Uurtarief voor informele zorg: was € 21,14 wordt € 21,68.
 • Tarief voor dagbesteding per dagdeel: was € 61,32 wordt € 62,88.

Wilt u met een of meerdere zorgverleners gebruik maken van het nieuwe maximum tarief? Stuur dan een formulier wijziging zorgovereenkomst naar ons op vóór 1 december 2021. Op die manier kunnen wij uw wijziging nog vóór 10 januari 2022 verwerken.

Indienen van declaraties

Om uw zorgverlener(s) op tijd te kunnen betalen, moeten uw declaraties vóór bepaalde data binnen zijn bij SVB zodat zij deze kunnen verwerken. Werkt u met het PGB Portaal? Dan ontvangt u half november een brochure van de SVB met meer informatie hierover. Of bekijk hier de brochure Jaarafronding 2021.

Informatiebulletin

In het landelijke informatiebulletin 2022 vindt u een toelichting op de hoogte van het pgb-budget 2022 en de nieuwe maximumtarieven vanaf 1 januari 2022.

Vergoedingenlijst 2022

Op de vergoedingenlijst staat welke zorg wordt vergoed. De vergoedingenlijst 2022 is nog niet beschikbaar. Geen zorgen, u kunt voorlopig gewoon de vergoedingenlijst 2021 gebruiken. Zodra de vergoedingenlijst 2022 beschikbaar is, plaatsen we deze op deze pagina.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven