Zorg omzetten naar pgb

Gaat u weer thuis wonen, maar hebt u wel nog zorg nodig? Dan kunt u ervoor kiezen om uw zorg te regelen via de instelling of zelf te regelen met een pgb.

Wat is een pgb?

Een pgb is een persoonsgebonden budget. Hiermee regelt u zelf uw zorg. Ú zoekt een zorgverlener, doet uw administratie en zorgt dat uw zorgverlener wordt betaald.

Zó zet u uw zorg om naar pgb

 1. Vertel uw zorgverlener dat u liever zorg met een pgb wilt.

 2. Vul alles in en stuur het naar dit adres:

  CZ zorgkantoor
  Postbus 4280
  5004 JG Tilburg

Wat gebeurt er met uw formulier?

Wij beoordelen uw aanvraag. Komt u in aanmerking voor een pgb? Dan start het aanvraagtraject. Kunt u geen pgb krijgen? Dan krijgt u een brief met uitleg van ons.

Wanneer kunt u starten met uw pgb?

U kunt past starten met uw pgb als alles is geregeld. Dat betekent dat:

 • U het aanvraagtraject helemaal hebt doorlopen. 
 • U de toekenningsbeschikking van ons hebt ontvangen. 
 • Alle zorg die u in pgb wilt ontvangen stopt bij uw huidige zorgverlener.  

Wij adviseren u uw huidige zorgverlener om een schriftelijke bevestiging te vragen met de beëindigingsdatum voor uzelf.

Past een pgb bij u?

Niet iedereen vindt een pgb prettig. U moet soms veel regelen en het kan erg ingewikkeld zijn. U kunt een pgb test doen.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.