Verhuizen

Woont u in een zorginstelling en gaat u verhuizen? Dan zijn daar vaak kosten aan verbonden. Maar wie moet die betalen?

Wilt u zelf verhuizen?

Als ú wilt verhuizen betaalt u de kosten zelf.

Wilt uw zorginstelling dat u verhuist?

Dan betalen zij de kosten die u voor de verhuizing moet maken. Soms kunt u een vergoeding krijgen voor het inrichten van uw nieuwe kamer. Neemt u hiervoor contact op met de zorginstelling waar u gaat wonen. 

Gaat u weer zelfstandig wonen?

Dan betaalt u de verhuiskosten zelf. Wel betaalt u tot uw verhuizing vaak een lage eigen bijdrage. Neem contact op met uw zorginstelling of u in aanmerking komt voor een lage eigen bijdrage. Uw zorginstelling stuurt dan het formulier ‘Terugkeer naar zelfstandig wonen Wlz’ naar het CZ zorgkantoor. Wij ondertekenen het formulier en sturen het naar het CAK. Het CAK neemt uw verzoek in behandeling.

Samen met uw partner verhuizen naar een zorginstelling

Wordt u opgenomen in een instelling? Dan kan uw partner gewoon mee. Ook al heeft die zelf geen zorg nodig. Vraag uw zorginstelling of er partnerplekken beschikbaar zijn.

Wat krijgt uw partner in de instelling?

Als uw partner met u meeverhuist naar een instelling dan wordt onder andere vergoed vanuit de Wlz:  

 • Het verblijf
 • Eten en drinken 
 • De schoonmaak van de woonruimte 
 • Een bed

Maar uw partner krijgt geen zorg van de instelling. Heeft u partner zorg nodig? Dan moet dat apart geregeld worden volgens de gebruikelijke procedures van bijvoorbeeld Wmo, Zvw of Wlz.

Hoe werkt het?

 1. Niet elke zorginstelling biedt partnerplekken. Vraag dus eerst bij uw zorginstelling of uw partner kan meeverhuizen.

 2. Als er ruimte beschikbaar is, meldt uw zorginstelling uw partner aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 3. Daarna berekent het CAK de wettelijk eigen bijdrage die uw partner moet betalen voor het wonen in uw zorginstelling. U en uw partner betalen dan dus beiden een eigen bijdrage.

 4. Is er (nog) geen woonruimte beschikbaar voor u en uw partner? Dan zij er twee mogelijkheden:

  1. Als uw gezondheid het toelaat kunt u zich samen met uw partner op een wachtlijst laten zetten. Tot die tijd kunt u eventueel thuis de zorg krijgen die u nodig hebt. 
  2. Als de opname niet kan wachten, kunt u eerst worden opgenomen bij een andere zorginstelling. Tijdelijk of langdurig, en met of zonder partner. Dit is afhankelijk van uw voorkeuren en van de mogelijkheden voor een woning in een instelling bij u in de buurt.

Goed om te weten

Weet u nog niet of uw partner meeverhuist naar uw instelling? U kunt die beslissing ook later nemen. Uw partner kan bij u komen wonen als u al bent opgenomen. Een extra geruststelling: als uw partner er eenmaal woont, kan hij of zij er altijd blijven wonen (dus ook als u overlijdt of verhuist naar een andere instelling). Woonde u in een wooneenheid voor twee personen? Dan moet uw partner binnen een redelijke termijn verhuizen naar een 1-persoons kamer. Of verhuizen naar bijvoorbeeld een aanleunwoning.

Afdeling Zorgadvies

We helpen u graag de juiste keuze te maken. Samen kijken we wat het beste bij uw wensen past.