Website CZ zorgkantoor beter toegankelijk

Vanaf 23 september 2020 is het Besluit digitale toegankelijkheid overheid voor alle websites van overheidsinstanties van kracht. Dat besluit geldt ook voor de websites van zorgkantoren.

22 september 2020


Digitale toegankelijkheid verhoogt de gebruiksvriendelijkheid voor alle bezoekers maar is noodzakelijk voor bezoekers die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen, visueel gehandicapt of kleurenblind zijn.

CZ zorgkantoor besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid en vindbaarheid van de website; digitale dienstverlening moet toegankelijk zijn voor iedereen, zo vinden we. We willen alle informatie zo aanbieden dat iedereen onze website kan bekijken en gebruiken.

Belemmering gebruik digitale middelen wegnemen

Mensen met een beperking lopen regelmatig tegen belemmeringen aan bij het gebruik van digitale middelen. Onduidelijke knoppen zonder beschrijving, complexe en drukke vormgeving, het ontbreken van ondertitels en felle kleuren zonder contrast kunnen het gebruik van bijvoorbeeld een website beïnvloeden. De website van CZ zorgkantoor is daarom dusdanig aangepast (zowel qua ontwerp als inhoud) dat iedereen deze goed kan bezoeken.