Vergoedingenlijst Wlz 2022 beschikbaar

De vergoedingenlijst pgb voor 2022 zoals deze door de zorgkantoren per 1 januari 2022 wordt gehanteerd, is op onze site geplaatst. De vergoedingenlijst 2021 is nu dan ook niet meer geldig.

16 maart 2022

In deze lijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of, en zo ja onder welke voorwaarden, die vanuit het pgb Wlz vergoed kunnen worden.

Bekijk de vergoedingenlijst pgb voor 2022

Staat een onderwerp niet op de lijst en u wilt dit wel inkopen met uw pgb Wlz? Neem dan vooraf contact op met ons.

Naar boven