Vergoedingenlijst 2021 gepubliceerd

Dit is de vergoedingenlijst pgb voor 2021 zoals deze door de zorgkantoren per 1 januari 2021 wordt gehanteerd. De vergoedingenlijst 2020 is per deze datum niet meer geldig.

18 januari 2021

In deze lijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of, en zo ja onder welke voorwaarden, die vanuit het pgb Wlz vergoed kunnen worden.

Naar de vergoedingenlijst

Naar boven