Update vergoedingenlijst 2022 gepubliceerd

11 augustus 2022

In deze lijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of, en zo ja onder welke voorwaarden, die vanuit het pgb-Wlz vergoed kunnen worden. Staat een onderwerp niet op de lijst en u wilt dit wel inkopen met uw pgb Wlz? Neem dan vooraf contact op met ons.

Naar de vergoedingenlijst

Naar boven