Toevoeging zorgfuncties in het PGB Portaal

Wij zijn gestart met het toevoegen van de zorgfuncties in het PGB Portaal. In dit bericht leest u hier meer over. 

19 april 2023

Administratieve handeling

In een zorgovereenkomst, onder de kop ‘werkzaamheden’ is in het PGB Portaal dan te zien welke soort zorg u krijgt. Dit wordt gedaan bij alle budgethouders die eerder in het oude portaal van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben gewerkt, en nu zijn overgegaan naar het PGB Portaal. Het is een administratieve handeling die ervoor zorgt dat de zorgovereenkomst compleet in het PGB Portaal staat. Door het toevoegen van de zorgfunctie, kunt u makkelijker een zorgovereenkomst wijzigingen en de juiste zorg declareren. Deze administratieve handeling heeft geen gevolgen voor uw pgb of voor het uitbetalen van uw zorgverleners. U krijgt bericht van ons zorgkantoor als de zorgfunctie is toegevoegd. U hoeft verder niets te doen.

Wat is een zorgfunctie?

Met een zorgverlener maakt u afspraken over de soort zorg die zij geven, de zorgfuncties. Bijvoorbeeld of het gaat over individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, vervoer, huishoudelijke hulp of logeeropvang. Deze afspraken worden beschreven in de zorgbeschrijving en zijn vastgelegd in de zorgovereenkomst. 

Overgang oude SVB Portaal naar het PGB Portaal

Alle zorgovereenkomsten zijn destijds overgezet van het oude SVB Portaal naar het PGB Portaal. Om technische redenen is bij deze overgang niet meegenomen welke soort zorg (zorgfunctie) de zorgverlener geeft. Dus dit is dan nog niet te zien in het PGB Portaal. Het kan zijn dat u ondertussen zelf de soort zorg (zorgfunctie) die de zorgverlener geeft, in het PGB Portaal bij de werkzaamheden heeft gezet. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan zullen wij dit invoeren in het PGB Portaal. Deze informatie is al in ons bezit. U hoeft hiervoor niets te doen.

U krijgt bericht

Nadat de zorgfunctie door ons is toegevoegd, krijgt u daarover bericht. Dit is een automatisch bericht wat altijd wordt verzonden als er een wijziging (in dit geval het toevoegen van de zorgfunctie) heeft plaatsgevonden. Heeft u meerdere zorgovereenkomsten waar een zorgfunctie is toegevoegd? Dan krijgt u per zorgovereenkomst een bericht.

Zorgfunctie bekijken in het PGB Portaal

In het PGB Portaal kunt u de toevoeging bekijken. Ga naar ‘overzicht zorgovereenkomsten’ en kies de zorgovereenkomst die hoort bij de betreffende zorgverlener. Ga naar het kopje ‘werkafspraken en vergoedingen’. U ziet vervolgens bij de ‘werkzaamheden’ staan welk soort zorg de zorgverlener geeft. Kloppen de werkzaamheden die wij hebben ingevuld niet meer? Neem dan contact met ons op. U hoeft hiervoor geen bezwaar in te dienen. 

Waarom is de zorgfunctie toegevoegd?

Het invullen van een zorgfunctie is een wettelijke verplichting. Ook hebben wij de zorgfuncties in het PGB Portaal nodig om een wijziging te kunnen verwerken. Als u bijvoorbeeld het tarief voor een zorgverlener wilt aanpassen dan moet er in de zorgovereenkomst van die zorgverlener een zorgfunctie staan. Omdat u destijds, bij het opstellen van de zorgovereenkomst, de zorgfunctie al heeft doorgegeven, verwerken wij dit nu in het PGB Portaal. 

Nieuwe zorgovereenkomst

Sluit u in de toekomst een zorgovereenkomst af met een nieuwe zorgverlener? Dan geeft u zelf in het PGB Portaal aan welke soort zorg deze zorgverlener geeft. Dit is een verplicht onderdeel om in te vullen in het PGB Portaal.