Tarieventabel 2024 pgb beschikbaar

De tarieventabel 2024 persoonsgebonden budget Wlz (ZZP of zorgprofiel) is beschikbaar. Deze tabel geldt voor budgethouders met een indicatie voor verblijf (een indicatie voor een ZZP of een zorgprofiel). Alle bedragen zijn jaarbedragen.

15 november 2023

Naar boven