Nieuwe pgb-tarieven voor 2024 bekend

De tarieven in de wet langdurige zorg (Wlz) worden op 1 januari 2024 aangepast. Het is een indexering van budget en tarieven, dat wil zeggen aangepast aan de prijsstijgingen. Elk jaar worden de tarieven en de toeslagen voor een persoonsgebonden budget (pgb) opnieuw geïndexeerd door het ministerie van VWS. Voor 2024 is het indexeringspercentage 6,37%.

10 juli 2023

Toeslag wooninitiatief en toeslag kwaliteit verpleging en verzorging

  • Wooninitiatief: de toeslag is in 2023 € 5.007 per kalenderjaar en wordt in 2024 € 5.326 per kalenderjaar

  • Kwaliteitstoeslag Verpleging en Verzorging (V&V): de toeslag is in 2023 € 4.552 per kalenderjaar en wordt in 2024 € 4.842 per kalenderjaar

Maximale tarieven voor zorgverleners

Maximaal tarief 2023 Maximaal tarief 2024
Niet professionele zorgverlener € 22,98 € 24,44
Professionele zorgverlener € 72,39 € 77
Begeleiding groep € 66,64 per dagdeel € 70,88 per dagdeel

Wilt u het tarief van uw zorgverlener voor het jaar 2024 aanpassen? Dat kan in het PGB Portaal op het moment dat u de toekenningsbeschikking voor 2024 heeft ontvangen. De toekenningsbeschikking voor 2024 ontvangt u aan het eind van dit jaar.