Nieuwe pagina met pgb-info op Rijksoverheid

2 juli 2021

Sinds 1 juni 2021 heeft het persoonsgebonden budget (pgb) een eigen pagina op de website van de Rijksoverheid. De pagina is vooral bedoeld voor mensen die een pgb overwegen of die zorg willen gaan verlenen via een pgb. Met behulp van een checklist kan men controleren of men aan de voorwaarden voor een pgb voldoet.

Naar boven