Gratis zelftesten voor mensen in thuisisolatie

Mensen die meer risico lopen om ernstig ziek te worden van corona en nu in zelfgekozen thuisisolatie zitten, komen in aanmerking voor gratis zelftesten. Vanaf 28 juli 2021 kunnen zij desgewenst maandelijks een pakket met 25 zelftesten ophalen bij hun eigen apotheek. Voorwaarde is dat zij vanwege medische redenen of leeftijd niet gevaccineerd kunnen worden.

17 augustus 2021

Om wie gaat het:

  •  Kinderen (0 – 12 jaar) met een kwetsbare gezondheid die vanwege hun leeftijd niet gevaccineerd worden.
  • Personen (≥12 jaar) die op advies van hun behandelend arts niet gevaccineerd kunnen worden, bijvoorbeeld vanwege een specifieke, zeldzame ziekte of combinatie van ziekten of na een recente behandeling.

Voor deze mensen is het wenselijk om, als aanvullende bescherming, over zelftesten te beschikken. Het geeft hen de mogelijkheid om met meer vertrouwen contacten aan te gaan. Bijvoorbeeld om familie en vrienden te ontvangen, of verschillende mantelzorgers en andere zorgverleners. De testen zijn bedoeld voor personen zoals hierboven genoemd, en ook voor hun gezinsleden, zorgverleners, mantelzorgers en andere naasten.

Gratis zelftesten via eigen apotheek

De zelftesten zijn zonder recept verkrijgbaar via de eigen apotheek. De testen worden op naam van de persoon met een kwetsbare gezondheid verstrekt. Vanaf 28 juli 2021 is er per persoon één pakket van 25 stuks zelftesten per maand beschikbaar.

Bij uitgifte toetst de apotheker of de volgende voorwaarden gelden:

  • de betreffende persoon is in thuisisolatie vanwege (angst voor) een verhoogd medisch risico;
  • de betreffende persoon is op advies van een behandelaar of vanwege (jonge) leeftijd niet gevaccineerd.

De apotheek toetst ook of er minder dan een maand geleden zelftesten op naam van de betreffende persoon zijn verstrekt.

Aanvullende bescherming biedt meer veiligheid

De zelftesten zijn een aanvulling op de bestaande beschermingsmaatregelen. Het testen geeft een extra veiligheidscheck. Met de zelftesten kunnen ook mensen die dichtbij deze persoon staan zichzelf preventief testen. We willen hiermee de kans op besmetting met het coronavirus verder verkleinen. Ook hopen we de veiligheid te vergroten zodat mensen in thuisisolatie geleidelijk weer meer personen kunnen toelaten in hun persoonlijke omgeving.

Basismaatregelen

Naast het zelftesten blijft het van belang ook na een negatieve zelftest de basismaatregelen te volgen zoals regelmatig handen wassen, 1,5 meter afstand houden en zorgen voor voldoende frisse lucht in huis. Apothekers geven hierover bij de verstrekking van de zelftesten advies.

Naar boven