Werken in het PGB Portaal: Een persoon beheert het pgb in het PGB Portaal

Er is één persoon per budgethouder die toegang krijgt tot het PGB Portaal en dus zorg kan declareren, zorgovereenkomsten kan indienen en wijzingen kan doorvoeren. Wie dat is, verschilt per situatie. Dit helpt bij goed, duidelijk en overzichtelijk pgb-beheer: het is voor u en voor ons duidelijk wie (namens u) wijzigingen regelt in het PGB Portaal. En zo weten wij ook bij wie we moeten zijn met vragen over uw pgb.

7 juni 2023


Beheert u als budgethouder zelf uw pgb? Dan heeft u toegang tot het portaal. Heeft u een gewaarborgde hulp? Dan kan hij/zij namens u uw pgb beheren in het PGB Portaal. Een gewaarborgde hulp is getoetst door ons zorgkantoor en bekwaam bevonden. Vandaar dat de gewaarborgde hulp ook degene is die kan inloggen om uw administratie te beheren. Heeft u geen gewaarborgde hulp, maar wel een curator? Dan is de curator degene die namens u toegang heeft tot het portaal.