Een goede afronding van 2023

Om 2023 goed af te kunnen ronden, moeten uw pgb-declaraties en wijzigingen op tijd binnen zijn.

In de brochure ‘PGB Special’ van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staan de belangrijke momenten voor u op een rij én leest u wat u zelf kunt doen. Ook de betaaldata van 2024 staan in de brochure.

Naar de brochure