Doorgeven van niet-geleverde zorg als gevolg van Corona

Zoals eerder bekend gemaakt, mag u niet geleverde zorg die zou zijn gegeven tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021, onder bepaalde voorwaarden, doorbetalen uit uw persoonsgebonden budget (pgb). Het zorgkantoor kan u op een later moment vragen de registratie van niet-geleverde zorg aan te leveren. Houd daarom goed bij welke niet-geleverde zorg u hebt doorbetaald.

17 juni 2021

Wlz

Hebt u een Wlz-budget? Dan houdt u de niet-geleverde zorg bij op het ‘Registratieformulier niet-geleverde zorg Wlz’. Direct na afloop van 2021 dient u door te geven welk bedrag u hebt uitgegeven aan niet-geleverde zorg. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de periode oktober t/m december 2020 en het jaar 2021. Hoe u de bedragen die horen bij deze periodes kunt doorgeven, wordt aan het eind van dit jaar bekend gemaakt.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Naar boven