De belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen in de Wet langdurige zorg

Ieder halfjaar wordt de Regeling langdurige zorg (Rlz) aangepast. In de Rlz staan ook regels rond het persoonsgebonden budget (pgb). Op de site van PerSaldo (belangenvereniging van mensen met een pgb) staan de belangrijkste wijzigingen.

15 juli 2022

Naar boven