Wegwijzer ‘maatwerk bij ziekenhuisopname’ ontwikkeld

Voor ouders en persoonlijke begeleiders van mensen met een beperking

Ouders en persoonlijke begeleiders van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking ervaren dat het moeilijk is om de goede en noodzakelijke extra zorg, die hun kind (lees voor kind ook broer of zus of cliënt) thuis of in de woongroep krijgt, voort te zetten in het ziekenhuis. Zij zijn vaak afhankelijk van hun omgeving en van hun zorgverleners.

23 november 2020

Wegwijzer voor ouders en persoonlijke begeleiders ontwikkeld

Van ouders, begeleiders, verpleegkundigen en artsen vraagt een ziekenhuisopname speciale aandacht. Platform VG Brabant heeft dit signaal serieus genomen. Samen met ouders, vertegenwoordigers van woon-/zorginstellingen en van ziekenhuizen hebben zij de ‘Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleider’ en ‘Aanbevelingen voor zorgverleners’ ontwikkeld.

Overdrachtsformulier

Ouders en persoonlijk begeleiders weten het beste welke (dagelijkse) zorg en begeleiding hun kind/cliënt nodig heeft. De Wegwijzer bevat een overdrachtsformulier waarmee vóóraf zoveel mogelijk informatie over die specifieke zorg en het gedrag kan worden vastgelegd. De Wegwijzer bevat daarnaast adviezen die belangrijk kunnen zijn vóór, tijdens en na een ziekenhuisopname.
Het overdrachtsformulier is een hulpmiddel voor ouders, begeleiders en ziekenhuismedewerkers om in samenspraak zorg te regelen die is afgestemd op de specifieke zorgbehoeften en het gedrag van hun kind. Een ziekenhuisopname komt vaak onverwacht. Het is handig als het reeds ingevulde overdrachtsformulier dan beschikbaar is om mee te nemen.

Aanbevelingen voor zorgverleners

De Aanbevelingen op zowel organisatorisch als op cliënt niveau, zijn opgesteld om continuïteit en coördinatie van zorg voor de cliënt te waarborgen. Maak onderling duidelijke afspraken met betrekking tot zorgverlening en begeleiding van de cliënt, stem dit af met familie/- wettelijk vertegenwoordiger en zorg voor vaste contactpersonen in de woon-/zorginstelling en in het ziekenhuis. 
Ziekenhuiszorg voor een kind met een verstandelijke of meervoudige beperking betekent informatie uitwisselen, overleggen en samenwerken. Dan kan er maatwerk worden geboden.

Platform VG Brabant beveelt het gebruik van deze hulpmiddelen van harte aan. De 'Wegwijzer voor ouders/persoonlijk begeleider’ en de 'Aanbevelingen’ vindt u via de website van Platform VG Zuidoost Brabant.


De Wegwijzer en Aanbevelingen zijn mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van het CZ Fonds en Zorgbelang Brabant. 

Naar boven