Behoud hulpmiddelen thuis na verhuizing naar een Wlz-zorginstelling

4 september 2023

Voor mensen die verhuizen naar een Wlz-zorginstelling en soms nog thuis willen logeren, is het belangrijk dat de benodigde hulpmiddelen thuis blijven staan. Bijvoorbeeld een trap- of tillift. Hier zijn 21 augustus landelijk afspraken over gemaakt.

Hulpmiddelen thuis zijn verstrekt door de gemeente vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo ) of door de zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Normaal gesproken worden deze hulpmiddelen na de verhuizing naar een zorginstelling opgehaald. Maar om te logeren blijven ze thuis nodig. Voor hulpmiddelen vanuit de gemeente geldt een andere werkwijze dan voor de hulpmiddelen vanuit de zorgverzekeraar.

Lees hier hoe het werkt