Coronavirus: onze maatregelen

U hebt ongetwijfeld de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) gemerkt. Daarom is een deel van onze dienstverlening nog steeds aangepast. Zo houden we met elkaar het risico van verspreiding van het virus zo klein mogelijk. En kunnen we u de hulp en ondersteuning blijven bieden die u nodig hebt. Bent u budgethouder van een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan is het begrijpelijk dat u ook nu nog vragen hebt over de invulling en betaling van uw zorg en de regelingen die hiervoor zijn. U leest er meer over op deze pagina.

Maatregelen en wat dit voor u betekent

Bij CZ zorgkantoor staan de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en hun naasten, zorgaanbieders en onze medewerkers voorop. We volgen daarom de adviezen en richtlijnen van de regering en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij op dit moment contact met u hebben:

  • Afspraken met cliënten en zorgverleners op al onze kantoren of bij cliënten thuis gaan niet door.
    Huisbezoeken gaan tijdelijk niet door en vinden telefonisch plaats. Dit betekent ook dat we het bewuste keuze gesprek telefonisch met u voeren.
  • Hebt u klachten, bent u in aanraking geweest met iemand met het coronavirus of blijft u gewoon liever thuis?
    We helpen u graag telefonisch of via e-mail verder.

We hebben aandacht voor budgethouders pgb

Voor een deel van de budgethouders heeft het coronavirus nog steeds invloed op het dagelijks leven en op de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld omdat zorg niet altijd kan doorgaan zoals u gewend was. Of omdat u tijdelijk een andere zorgverlener hebt. Het is belangrijk dat uw zorg en de betaling daarvan doorgaat. Daarom zijn er in samenwerking met onder andere het ministerie van VWS verschillende maatregelen genomen waar u mogelijk voor in aanmerking kunt komen. Hieronder leest u er meer over.

Regeling ‘Doorbetaling niet geleverde zorg’ 

Het is belangrijk voor de continuïteit van de zorg dat mensen met een pgb hun zorgverleners kunnen blijven betalen. De doorbetaling bij coronabesmetting is opnieuw ingevoerd vanaf 1 oktober 2020. 
Doorbetaling is in deze regeling alleen mogelijk als de budgethouder of de zorgverlener besmet is geraakt met corona of in quarantaine moet. Hierdoor kan tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning worden geleverd.
De regeling geldt ook voor situaties waarin de dagbesteding (gedeeltelijk) sluit in verband met besmetting met corona of voor situaties waarin zij niet de volledige zorg kunnen leveren door de RIVM-richtlijnen. 

Om gebruik te kunnen maken van de doorbetalingsregeling, is het een voorwaarde dat de budgethouder een registratie bijhoudt van niet-geleverde zorg die wel betaald wordt. 
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de regeling uit.

Regeling ‘Toeslag extra kosten vanwege corona (EKC)’

Deze toeslag is er voor budgethouders die thuis extra zorg of vervangende zorg nodig hebben als gevolg van het coronavirus. Hebt u extra kosten vanwege corona en de coronamaatregelen en komt u niet uit met uw budget? Dan kunt u een Extra Kosten Corona (EKC) aanvraag doen bij CZ zorgkantoor. Hiervoor gebruikt u een van de formulieren hieronder. In de formulieren leest u ook aan welke criteria u moet voldoen en welke informatie wij van u nodig hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen. CZ zorgkantoor toetst of het aangevraagde budget noodzakelijk is en voor welke periode u deze ontvangt.

Wilt u een aanvraag doen over de periode vóór 30 september 2020, kiest u dan voor het formulier ‘Extra zorg Kosten als gevolg van Corona voor zorg die werd geleverd tot en met 30 september 2020’.
Download het aanvraagformulier Toeslag voor Extra Kosten als gevolg van Corona voor zorg die werd geleverd tot en met 30 september 2020

Wilt u een aanvraag doen vanaf 1 oktober 2020, kiest u dan voor het formulier ‘Toeslag voor extra kosten als gevolg van Corona voor zorg die wordt geleverd vanaf 1 oktober 2020’.
Download het aanvraagformulier Toeslag voor Extra Kosten als gevolg van Corona voor zorg die wordt geleverd vanaf 1 oktober 2020 

Vergoeding voor uw wooninitiatief in financiële nood

Woont u als budgethouder in een kleinschalig wooninitiatief en is deze tijdens de coronacrisis in ernstige financiële problemen gekomen? En heeft uw wooninitiatief te maken met woningen of kamers die leeg staan door het coronavirus? Dan komt uw wooninitiatief in aanmerking voor een vergoeding.

Lees er meer over (nieuwsbericht 22 juli 2020)

We zijn er voor u

Ook de komende tijd vraagt op verschillende manieren om aanpassing. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor u. Dat realiseren we ons maar al te goed. We hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie en rekenen op uw medewerking. Hebt u vragen over uw pgb? Onze medewerkers staan telefonisch en per mail voor u klaar met hulp en advies.

Naar boven