Coronavirus: onze maatregelen

U hebt ongetwijfeld de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) gemerkt. Daarom is een deel van onze dienstverlening op dit moment aangepast. Zo houden we met elkaar het risico van verspreiding van het virus zo klein mogelijk. En kunnen we u de hulp en ondersteuning blijven bieden die u nodig hebt. Bent u budgethouder van een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan is het begrijpelijk dat u ook nu nog vragen hebt over de invulling en betaling van uw zorg en de regelingen die hiervoor zijn. U leest er meer over op deze pagina.

Maatregelen en wat dit voor u betekent

Bij CZ zorgkantoor staan de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en hun naasten, zorgaanbieders en onze medewerkers voorop. We volgen daarom de adviezen en richtlijnen van de regering en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij op dit moment contact met u hebben:

  • Afspraken met cliënten en zorgverleners op al onze kantoren of bij cliënten thuis gaan niet door of zijn verzet.
    Huisbezoeken gaan tijdelijk niet door of vinden telefonisch plaats. Dit betekent ook dat we het bewuste keuze gesprek telefonisch met u voeren. Ook onze spreekuren op afspraak gaan de komende tijd niet door.
  • Hebt u klachten, bent u in aanraking geweest met iemand met het coronavirus of blijft u gewoon liever thuis? We helpen u graag telefonisch of via e-mail verder.

We hebben aandacht voor budgethouders pgb

Voor een deel van de budgethouders heeft het coronavirus nog steeds invloed op het dagelijks leven en op de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld omdat zorg niet altijd kan doorgaan zoals u gewend was. Of omdat u tijdelijk een andere zorgverlener hebt. Het is belangrijk dat uw zorg doorgaat. Maar we kunnen ons ook heel goed voorstellen dat u daarbij vragen hebt over de invulling en betaling van uw zorg. Daarom zijn er in samenwerking met onder andere het ministerie van VWS verschillende maatregelen genomen. En zetten we de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij. Hieronder leest u er meer over.

Toeslagen aanvragen voor extra kosten vanwege het coronavirus (EKC)

Deze toeslag is er voor budgethouders die thuis extra of vervangende zorg nodig hebben als gevolg van het coronavirus.

Extra kosten vanwege corona (EKC) zijn kosten voor extra zorg of vervangende zorg. Denk hierbij aan kosten:

  • die een zorgaanbieder maakt gedurende de periode dat de coronamaatregelen gelden
  • die nodig zijn om de zorg die u nodig hebt te kunnen blijven geven die voldoet aan de RIVM-richtlijnen.

Had u vanaf 1 maart tot en met 31 juli 2020 extra of vervangende zorg nodig vanwege het coronavirus?

En komt u daardoor niet uit met uw budget? Dan komt u in aanmerking voor de toeslag EKC en kunt u extra gemaakte kosten vanwege het coronavirus (EKC) bij ons indienen. Hiervoor gebruikt u het formulier hieronder. In dit formulier leest u ook welke extra informatie wij van u nodig hebben om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen.

Let op: de coronamaatregelen van het kabinet zijn de afgelopen periode versoepeld. Vanaf 1 juli is er weer meer mogelijk, zolang de richtlijnen van het RIVM worden aangehouden. Ook voor budgethouders en hun zorgverleners is er vanaf dat moment weer meer ruimte om de pgb-zorg en ondersteuning door te kunnen laten gaan. Daarom mag vanaf 1 juli in veel gevallen niet-geleverde zorg niet meer worden uitbetaald. Dit betekent dat u hiervoor ook geen extra budget kunt aanvragen. Houdt u hier rekening mee bij het indienen van uw aanvraag.

Wilt u meer weten over de uitbetaling van niet-geleverde zorg? Lees er meer over in de meest gestelde vragen en antwoorden (Q&A).

Download het aanvraagformulier Toeslag voor Extra Kosten als gevolg van Corona

Wilt u extra budget aanvragen voor extra zorg na 1 augustus?

U kunt alleen een aanvraag voor de toeslag EKC bij ons doen als u na 1 augustus toch nog extra kosten moet maken voor zorg vanwege corona en de maatregelen én u niet uitkomt met uw budget. Dit is mogelijk tot en met 31 december 2020. De aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen valt buiten deze regeling. Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor dit extra budget.

Wilt u extra budget aanvragen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (013) 594 91 06.

Vergoeding voor uw wooninitiatief in financiële nood

Woont u als budgethouder in een kleinschalig wooninitiatief en is deze tijdens de coronacrisis in ernstige financiële problemen gekomen? En heeft uw wooninitiatief te maken met woningen of kamers die leeg staan door het coronavirus? Dan komt uw wooninitiatief in aanmerking voor een vergoeding.

Lees er meer over (nieuwsbericht 22 juli 2020)

Veelgestelde vragen

Hebt u vragen over het coronavirus en uw zorg(verlening)? We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Of lees de informatie en adviezen van het RIVM. Hebt u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

We zijn er voor u

De komende tijd vraagt op verschillende manieren om aanpassing. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor u. Dat realiseren we ons maar al te goed. We hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie en rekenen op uw medewerking. Hebt u vragen over uw langdurige zorg? Dan zijn we er voor u. Onze medewerkers staan telefonisch en per mail voor u klaar met hulp en advies.

Naar boven