Coronavirus: onze maatregelen

U hebt ongetwijfeld de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) gemerkt. CZ zorgkantoor neemt maatregelen in deze uitzonderlijke situatie die de hele samenleving raakt. Dat doen we door delen van onze dienstverlening uit voorzorg tijdelijk anders in te richten. Zo houden we met elkaar het risico van verspreiding van het virus zo klein mogelijk en kunnen we u de hulp en ondersteuning blijven bieden die u nodig hebt.

Maatregelen en wat dit voor u betekent

Bij CZ zorgkantoor staan de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en hun naasten, zorgaanbieders en onze medewerkers voorop. We volgen daarom de adviezen en richtlijnen van de regering en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij de komende tijd contact met u hebben:

  • We annuleren geplande afspraken met cliënten en zorgaanbieders op al onze kantoren of bij cliënten thuis

Huisbezoeken gaan tijdelijk niet door of vinden telefonisch plaats. Had u al een afspraak met ons gepland? Dan nemen wij hierover zo snel mogelijk contact met u op. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. In overleg met u proberen we de afspraak alsnog telefonisch door te laten gaan of we verplaatsen de afspraak naar een later moment.

Dit betekent ook dat we het bewuste keuze gesprek telefonisch met u voeren. En onze spreekuren op afspraak gaan de komende tijd niet door.

  • Hebt u griepverschijnselen en/of luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid)? Dan vragen wij u om niet langs te komen op onze kantoren.

We helpen u graag telefonisch of via e-mail verder.

We hebben aandacht voor budgethouders pgb

We realiseren ons dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus vragen om veel inzet en creativiteit van u als budgethouder en/of uw vertegenwoordiger. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) krijgt veel vragen van budgethouders, zorgverleners en zorgaanbieders over de gevolgen van het coronavirus op het persoonsgebonden budget (pgb). Nu ook de dagbesteding de deuren tijdelijk sluit en zieke zorgverleners niet langskomen, verruimt VWS de regels rondom het pgb.

Lees het bericht van VWS: vragen over pgb en Corona

Lees de aankondiging van VWS: verruiming van regels pgb

Ook introduceerde VWS in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland en zorgkantoren op 6 april een tijdelijk pakket aan maatregelen voor budgethouders en hun zorgverleners in de Wet langdurige zorg.
Lees meer over deze maatregelen voor budgethouders in de langdurige zorg 

Zo doet u een aanvraag extra budget voor vervangende zorg

U kunt extra budget voor vervangende zorg aanvragen als u thuis vervangende of extra zorg nodig hebt als gevolg van de coronacrisis. Het gaat om kosten die u maakt tot 30 juni 2020.
Bekijk het aanvraagformulier extra kosten corona

Aanvraag extra budget voor vervangende zorg verlengd tot en met 30 juni 2020

Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de coronamaatregelen voor houders van een pgb verlengd tot en met 30 juni 2020. Hebt u al een toegekende EKC  (Extra Kosten Corona)? Dan ontvangt u automatisch voor medio juni een nieuwe toekenningsbeschikking. U hoeft dus geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Lees hier het nieuwsbericht.

Veelgestelde vragen

Hebt u vragen over het coronavirus en uw zorg(verlening)? We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Of lees de informatie en adviezen van het RIVM. Hebt u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Kijk ook op de speciale Corona-website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daar staat actuele informatie over wat zorgkantoren doen om cliënten en zorgaanbieders te helpen bij het krijgen en verlenen van veilige en tijdige zorg.

We zijn er voor u

De komende tijd vraagt op verschillende manieren om aanpassing. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor u. Dat realiseren we ons maar al te goed. We hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie en rekenen op uw medewerking. Hebt u vragen over uw langdurige zorg? Dan zijn we er voor u. Onze medewerkers staan telefonisch en per mail voor u klaar met hulp en advies.