Q&A Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

In de praktijk blijkt dat er onduidelijkheden zijn over de gevolgen van de Wet zorg en dwang (Wzd) en over de rol van de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) daarin.

29 juli 2020

Daarom maakten de CVP-organisaties, Stichting Landelijke Faciliteit CVP en de zorgkantoren samen een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden die hierover meer duidelijkheid kunnen geven.

Bekijk de Q&A

Naar boven