Klantonderzoek

Uw mening is belangrijk voor ons. Wij zijn namelijk pas tevreden als u dat ook bent. Daarom doen we regelmatig onderzoek naar de tevredenheid over onze diensten en vragen we onze klanten om feedback. Bijvoorbeeld na een telefoongesprek, e-mailwisseling of briefcontact.

De resultaten uit onze onderzoeken gebruiken we voor de coaching en training van onze medewerkers. Zodat zij u nog beter van dienst kunnen zijn tijdens uw contact met ons zorgkantoor. Ook gebruiken we de feedback om onze communicatie zodanig in te richten dat onze klanten een persoonlijke en proactieve service ervaren in alle kanalen.

Zo doet u mee

Iedereen die contact had met CZ zorgkantoor kan worden uitgenodigd voor een klanttevredenheidsonderzoek. Deelname is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor uw zorg of voor eventuele (vervolg)behandelingen bij zorgverleners. Doet u liever niet mee? Geen enkel probleem.

Wie doen de klantonderzoeken bij CZ zorgkantoor?

Bij uitvoering van onze klantonderzoeken maken we gebruik van gespecialiseerde bureaus. Deze bureaus werken zorgvuldig en voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van privacybescherming.

Zo werken de externe bureaus

CZ zorgkantoor levert twee bestanden aan: één met verzendgegevens (naam, adresgegevens, e-mailadres) en één met analysegegevens (algemene achtergrondkenmerken, zoals geslacht en leeftijd).

  • Na versturing wordt het bestand met verzendgegevens direct vernietigd. Hiermee zijn de resultaten van het onderzoek en de achtergrondkenmerken niet meer tot u als persoon terug te herleiden.
  • Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming.

Alle afspraken tussen CZ zorgkantoor en de onderzoeksbureaus zijn schriftelijk vastgelegd. Uw persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt.

Uw gegevens zijn veilig

Doet u mee aan één van onze onderzoeken? De veiligheid van uw gegevens is gegarandeerd:

  • Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.
  • Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
  • De webapplicaties die gebruikt worden voor onderzoek zijn ook beveiligd door authenticatie (een toegangscode). Uw antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor anderen.
  • De gebruikte software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot uw gegevens en alleen voor analyse en kwaliteitscontrole.