Maatregelen voor budgethouders in de langdurige zorg vanwege coronavirus

Het ministerie van VWS introduceert in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland en zorgkantoren een tijdelijk pakket aan maatregelen voor budgethouders en hun zorgverleners in de Wet langdurige zorg. Voor mensen met een pgb heeft de coronacrisis veel impact en zij uiten hun bezorgdheid over continuïteit van zorg, de regeldruk en de noodzaak tot improviseren. Het belangrijkste doel van het pakket aan maatregelen is dat de zorg voor budgethouders ondanks de coronacrisis moet door kunnen gaan. De regelgeving voor het pgb in de Wlz wordt tijdelijk versoepeld. De maatregelen gelden vooralsnog tot 1 juni 2020.

6 april 2020

Het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben de afgelopen periode intensief overleg gehad en hebben bij het maatregelenpakket rekening gehouden met:

  • Het borgen van de continuïteit van zorg voor de budgethouder
  • Het beperken van administratieve lasten voor alle betrokken partijen
  • Het zo veel mogelijk aansluiten op de gebruikelijke werkwijzen en geldstromen

Dit heeft geleid tot de onderstaande maatregelen:

1. Meer uren zorg inkopen bij een zorgverlener waar de budgethouder al een contract mee heeft

Budgethouders kunnen bij het zorgkantoor een toeslag aanvragen voor de extra kosten als gevolg van het coronavirus. Dit geldt voor de inzet van professionele en niet-professionele zorgverleners. Het zorgkantoor beoordeelt het aangevraagde extra budget en laat u weten of het bedrag wordt toegekend. Vanaf dat moment kan u deze zorg inzetten. Als u het uurtarief wijzigt, vult u het wijzigingsformulier van de SVB in.

2. Vervangende zorg inzetten

Budgethouders kunnen bij het zorgkantoor nieuwe of vervangende zorg aanvragen. Wordt deze aanvraag toegekend, dan start het administratieve traject met betrekking tot de zorgovereenkomst parallel aan de zorgverlening. De financiering wordt met terugwerkende kracht geregeld.

Dagbesteding

We roepen instellingen op om op creatieve wijze te zoeken naar alternatieven voor de budgethouders die niet zonder dagbesteding kunnen. Denk hierbij ook aan nieuwe vormen van communicatie (beeldbellen of Skype). Mogelijk zijn er in er het mantelzorgnetwerk ook nog opties.

3. Doorbetalen van zorgverlener, ook als deze tijdelijk geen zorg kan leveren

Budgethouders die zorg declareren die niet geleverd is vanwege de coronacrisis, kunnen deze zorguren bijhouden in een speciaal formulier. Zo kan niet-geleverde zorg worden doorbetaald. Hierdoor behoudt u de zorgverlener voor het moment dat deze de zorg wel weer kan leveren. Let op: het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde, zorg van 1 maart tot 1 juni 2020.

4. Gecoördineerde aanvraag voor beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en mondkapjes

In het geval van een corona-besmetting heeft het RIVM richtlijnen opgesteld voor de zorg die buiten het ziekenhuis plaatsvindt, zoals bij de zorgverlening aan budgethouders. Deze zijn leidend in de aanvraag en verdeling van middelen.

Aanvraag extra budget voor vervangende zorg

Budgethouders kunnen extra budget voor vervangende zorg aanvragen als ze thuis vervangende of extra zorg nodig hebben als gevolg van de coronacrisis. Het gaat om kosten die worden gemaakt tot 1 juni 2020.
Bekijk hier het aanvraagformulier extra kosten corona

Contact met het zorgkantoor

De zorgkantoren werken hard aan de invoering van deze maatregelen, en om vragen goed te kunnen beantwoorden. Budgethouders kunnen daarom vanaf dinsdag 7 april de toeslag voor extra kosten vanwege corona aanvragen bij het zorgkantoor in de eigen regio. Daar kunnen zij ook terecht bij veranderingen in hun zorg en/of ondersteuning.

Naar boven