Uitnodiging voor digitale bijeenkomst toelichting zorginkoopdocumenten Wlz 2021

Op vrijdag 29 mei publiceren wij het ZN Inkoopkader Wlz 2021-2023 en het CZ zorgkantoor Zorginkoopdocument 2021. Wij nodigen bestaande en nieuwe zorgaanbieders uit voor een digitale bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is om u te informeren het inkoopbeleid voor de jaren 2021-2023 en de inkoopsystematiek voor het jaar 2021. We houden in ons beleid rekening met de grote impact die het coronavirus op u als zorgaanbieder heeft.

27 mei 2020

Wanneer?

De bijeenkomsten voor de sector V&V:

Woensdag 3 juni:

 • 9.00 tot 10.00 uur
 • 11.00 tot 12.00 uur
 • 13.30 tot 14.30 uur

Vrijdag 5 juni:

 • 9.00 tot 10.00 uur
 • 11.00 tot 12.00 uur
 • 13.30 tot 14.30 uur (speciaal voor nieuwe V&V zorgaanbieders)

Dinsdag 9 juni:

 • 9.00 tot 10.00 uur
 • 11.00 tot 12.00 uur

De bijeenkomsten voor de sector GZ en GGZ:

Woensdag 3 juni:

 • 9.30 tot 10.30 uur
 • 11.00 tot 12.00 uur
 • 13.30 tot 14.30 uur
 • 15.00 tot 16.00 uur

Maandag 8 juni:

 • 15.00 tot 16.00 uur

Hoe?

De bijeenkomsten worden georganiseerd via Microsoft Teams. Per tijdstip kunnen maximaal 20 afgevaardigden vanuit de zorgaanbieders deelnemen. Dit betekent dat wij per zorgaanbieder vragen om maximaal één Teams deelnemer deel te laten nemen. Is het tijdstip van uw voorkeur vol? Dan delen wij u in op u een tijdstip waar nog ruimte is.

Vragen stellen

U kunt via de chatfunctie in Teams vragen stellen naar aanleiding van de presentatie. Mogelijk kunnen wij niet alle vragen beantwoorden. Beantwoording van de vragen is namelijk altijd onder voorbehoud van de definitieve beantwoording in de Nota van Inlichtingen. Hebt u vragen over de inkoopdocumenten? Deze stelt u deze via het vragenformulier behorend bij de Nota van Inlichtingen. Dit formulier wordt ook op 29 mei gepubliceerd.

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 2 juni 12.00 uur

Voor de sector V&V: mail Anne-Sophie Vogelaar

Voor de sector GZ en GGZ: mail Frank Maessen

Geeft u daarbij het gewenste tijdstip door en uw contactgegevens. Zodat we u nog kunnen benaderen als de tijd van uw voorkeur al vol is en we samen met u kunnen kijken naar een andere beschikbare tijd. U ontvangt per mail een bevestiging van uw aanmelding.

Wij hebben deze uitnodiging ook per mail verzonden naar de bestuurders van gecontracteerde zorgaanbieders. Check binnen uw eigen organisatie of een collega zich mogelijk al heeft aangemeld om meerdere deelnemers per organisatie te voorkomen.

Vragen?

Hebt u vragen over de bijeenkomst of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail.

Naar boven