In gesprek over kwaliteitsplan verpleeghuiszorg

De integratie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is voltooid. Het kwaliteitsbudget van de verpleeghuiszorg landt per 2022 in de tarieven. Voorheen was het kwaliteitsbudget nog een ‘apart’ budget, naast het reguliere tarief. Maar per 2022 wordt dit ‘aparte’ kwaliteitsbudget verwerkt in één integraal tarief. Daarmee is de integratie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg voltooid en volgt een fase van borging.

19 oktober 2021

Deze borging wordt door zorgaanbieders vormgegeven via de kwaliteitsplannen en -verslagen. Dit is de afgelopen jaren ingebouwd in de jaarplanning van zorgaanbieders. Het begrotings- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg komt te vervallen.

Indienen kwaliteitsplan

De wettelijke status van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, en daarmee de kwaliteitsplannen en -verslagen, zijn dus de documenten om samen het gesprek over kwaliteit voort te zetten. Wij zien uw kwaliteitsplan graag tegemoet vóór 31 december 2021. U kunt deze mailen naar uw zorginkoper. Deze gaat daarna met u hierover in gesprek.

Naar boven