Voorschrift zorgtoewijzing 2023 gepubliceerd

Zorgkantoren hebben een nieuwe versie gepubliceerd van het Voorschrift zorgtoewijzing en de Vertaaltabel. Er is een versie van het Voorschrift gepubliceerd waarin wijzigingen zichtbaar zijn bijgehouden en een versie waarin dat niet is gedaan. In hoofdstuk 1 staan de belangrijkste wijzigingen opgesomd.

6 december 2022

Het Voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2023 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en geldt voor alle zorgaanbieders die Wlz-zorg leveren in Nederland. Het is ook bedoeld voor onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO) en zorgkantoren die zorg regelen voor cliënten met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Naar boven