Brancheorganisatie ActiZ start bewustwordingscampagne “praat vandaag over morgen”

ActiZ is gestart met een bewustwordingscampagne: “praat vandaag over morgen”. Hierin wordt opgeroepen om in gesprek te gaan over ouder worden. Dit gesprek is nodig omdat Nederland in snel tempo vergrijst. Het staat vast dat de zorg voor ouderen zal veranderen. Dat vraagt iets van ons allemaal.

2 januari 2023

Hoe kunnen ouderen op een fijne manier oud worden in hun eigen omgeving? Daarvoor is het belangrijk om goed te luisteren naar wat ouderen zelf vinden en willen. Gemeenten en zorgprofessionals zijn vaak op zoek naar manieren om daarachter te komen. Raadpleeg de Toolkit: wensen en behoeften van ouderen | Movisie.

Bron: ActiZ

Naar boven