Aankondiging van VWS: Bijzondere coronasituatie vraagt om verruiming van regels pgb

De dagbesteding sluit de deuren en zieke zorgverleners komen niet langs: pgb-budgethouders zijn gedwongen de zorg anders te regelen tijdens de coronacrisis. Dit vraagt veel inzet en creativiteit van de budgethouder en/of vertegenwoordiger. VWS realiseert zich dat een andere inzet van het pgb nodig is om de zorg te kunnen organiseren. Binnen het ministerie wordt daarom nagedacht hoe de budgethouder/vertegenwoordiger meer ruimte kan krijgen om het pgb in te zetten tijdens deze crisis.

20 maart 2020

Het ministerie van VWS staat continu in contact met budgethouders en hun vertegenwoordigers, en waardeert het enorm hoe zij omgaan met deze situatie.

Oplossingsrichtingen

Vooralsnog zijn er 3 oplossingsrichtingen te bedenken. VWS en haar partners onderzoeken nu hoe deze oplossingsrichtingen in de praktijk eruit gaan zien:

  • Vergoeding van meer zorg of duurdere zorg. Dit zou betekenen dat tijdelijk extra of duurdere zorg vergoed kan worden uit het pgb.
  • Zorgaanbieder kan de zorg niet leveren door de corona-omstandigheden, maar zou toch worden betaald uit het pgb.
  • Alternatief uitvoeringsproces: een tijdelijke vereenvoudiging van de processen in de uitvoering waardoor de betalingen aan de zorgverlener geen vertraging oplopen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Vervolg

VWS onderzoekt nu samen met Per Saldo, BVKZ, de verstrekkers en de SVB hoe de 3 oplossingen uitgewerkt moeten worden voor de praktijk zodat deze uitvoerbaar zijn voor alle partijen. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u via de gebruikelijke kanalen.

Naar boven