(Non) invasieve beademing

Wanneer u bent aangewezen op invasieve of non-invasieve beademing in de thuissituatie, hebt u extra zorg of begeleiding nodig. U kunt hiervoor extra budget aanvragen.

Voorwaarden voor beademingstoeslag

  • U hebt invasieve of non-invasieve beademing;
  • U hebt extra zorg of toezicht nodig vanwege deze beademing;
  • Als u in een instelling zou wonen, zou u ook zijn aangewezen op deze extra zorg;
  • U beschikt over een verklaring of onderbouwing van uw behandelend specialist of van het Centrum voor Thuisbeademing waarin wordt aangeven dat u extra zorg of toezicht nodig hebt.

Zo vraagt u het aan

Neem contact met ons op. We vertellen of u in uw situatie een aanvraag kunt doen en hoe u dat doet. U ontvangt van ons het juiste aanvraagformulier. Deze vult u in en stuurt u naar ons op.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven