Corona en pgb

Bent u budgethouder van een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan is het begrijpelijk dat u vragen hebt over de invulling en betaling van uw zorg en de regelingen die hiervoor zijn. U leest er meer over op deze pagina.

We hebben aandacht voor budgethouders pgb

Voor een deel van de budgethouders heeft het coronavirus invloed op het dagelijks leven en op de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld omdat zorg niet altijd kan doorgaan zoals u gewend was. Of omdat u tijdelijk een andere zorgverlener hebt. Het is belangrijk dat uw zorg en de betaling daarvan doorgaat. Daarom zijn er in samenwerking met onder andere het ministerie van VWS verschillende maatregelen genomen waar u mogelijk voor in aanmerking kunt komen. Hieronder leest u er meer over.

Regeling ‘Doorbetaling niet geleverde zorg’

Het is belangrijk voor de continuïteit van de zorg dat mensen met een pgb hun zorgverleners kunnen blijven betalen. De doorbetaling bij coronabesmetting is opnieuw ingevoerd vanaf 1 oktober 2020. Doorbetaling is in deze regeling alleen mogelijk als de zorgverlener besmet is geraakt met het coronavirus of in quarantaine moet. Hierdoor kan tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning worden geleverd.

Om gebruik te kunnen maken van de doorbetalingsregeling, is het een voorwaarde dat de budgethouder een registratie bijhoudt van niet-geleverde zorg die wel betaald wordt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de regeling uit.

Inmiddels kan de zorg weer grotendeels doorgaan dankzij vaccinaties, beschermingsmiddelen en andere maatregelen. Daarom heeft het Ministerie van VWS besloten dat de regeling ‘Doorbetaling niet geleverde zorg’ per 1 januari 2022 stopt.

Regeling ‘Toeslag extra kosten vanwege corona (EKC)’

Deze toeslag is er voor budgethouders die thuis extra zorg of vervangende zorg nodig hebben als gevolg van het coronavirus. Hebt u extra kosten vanwege corona en de coronamaatregelen en komt u niet uit met uw budget? Dan kunt u een Extra Kosten Corona (EKC) aanvraag doen bij CZ zorgkantoor. Hiervoor gebruikt u het formulier hieronder. In het formulier leest u ook aan welke criteria u moet voldoen en welke informatie wij van u nodig hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Per 01-01-2022 kan de toeslag alleen nog worden aangevraagd voor:

  • de extra kosten voor een vervangende zorgverlener, mits uw huidige budget niet toereikend is.
  • (het vervoer naar) de dagbesteding, bijvoorbeeld als het gaat om duurder vervoer of een hoger tarief omdat er extra ruimte nodig is.

CZ zorgkantoor toetst of het aangevraagde budget noodzakelijk is en voor welke periode u deze ontvangt.

Aanvragen over de periode tot en met 31 december 2020 konden tot 15 maart 2021 worden ingediend.
Aanvragen over de periode tot en met 31 december 2021 konden tot 15 maart 2022 worden ingediend.

Download het formulier 'Toeslag voor extra kosten als gevolg van Corona voor zorg die wordt geleverd vanaf 1 januari 2022'.

Om budgethouders en mantelzorgers in risicosituaties te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen bestaat een aparte voorziening [Corona en persoonlijke beschermingsmiddelen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl] die via de apothekers wordt uitgevoerd.;

We zijn er voor u

Hebt u vragen over uw pgb? Onze medewerkers staan telefonisch en per mail voor u klaar met hulp en advies.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven