Corona en pgb

Bent u budgethouder van een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan is het begrijpelijk dat u vragen hebt over de invulling en betaling van uw zorg en de regelingen die hiervoor zijn. U leest er meer over op deze pagina.

We hebben aandacht voor budgethouders pgb

Voor een deel van de budgethouders heeft het coronavirus invloed op het dagelijks leven en op de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld omdat zorg niet altijd kan doorgaan zoals u gewend was. Of omdat u tijdelijk een andere zorgverlener hebt. Het is belangrijk dat uw zorg en de betaling daarvan doorgaat. Daarom zijn er in samenwerking met onder andere het ministerie van VWS verschillende maatregelen genomen waar u mogelijk voor in aanmerking kunt komen. Hieronder leest u er meer over.

Regeling ‘Doorbetaling niet geleverde zorg’

Het is belangrijk voor de continuïteit van de zorg dat mensen met een pgb hun zorgverleners kunnen blijven betalen. De doorbetaling bij coronabesmetting is opnieuw ingevoerd vanaf 1 oktober 2020. Doorbetaling is in deze regeling alleen mogelijk als:

  • De zorgverlener besmet is geraakt met het coronavirus of in quarantaine moet. Hierdoor kan tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning worden geleverd.
  • De dagbesteding (gedeeltelijk) sluit in verband met coronabesmetting of in het geval van situaties waarin zij niet de volledige zorg kunnen leveren door de RIVM-richtlijnen.
  • Zorgverleners die via een pgb werken zich laten vaccineren en dit niet buiten werktijd te plannen is. Het gaat daarbij voor het pgb om maximaal 2 uur per vaccinatiemoment. Reiskosten worden niet vergoed.
  • Zorg niet geleverd kan worden omdat zorgverleners minder zorg kunnen bieden doordat zij met budgethouders werken die als gevolg van hun beperking of ziekte geen mondkapjes verdragen. Budgethouders die als gevolg van hun beperking of ziekte geen mondkapjes verdragen, zijn soms genoodzaakt het aantal zorgverleners te beperken vanwege het verhoogde risico op besmetting. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke of psychische beperking (zoals autisme of dementerenden) die erg in de war raken door het dragen van mondkapjes of personen waarvan de begeleiders in verband met liplezen geen mondkapje kunnen gebruiken.

Om gebruik te kunnen maken van de doorbetalingsregeling, is het een voorwaarde dat de budgethouder een registratie bijhoudt van niet-geleverde zorg die wel betaald wordt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de regeling uit.

Regeling ‘Toeslag extra kosten vanwege corona (EKC)’

Deze toeslag is er voor budgethouders die thuis extra zorg of vervangende zorg nodig hebben als gevolg van het coronavirus. Hebt u extra kosten vanwege corona en de coronamaatregelen en komt u niet uit met uw budget? Dan kunt u een Extra Kosten Corona (EKC) aanvraag doen bij CZ zorgkantoor. Hiervoor gebruikt u het formulier hieronder. In het formulier leest u ook aan welke criteria u moet voldoen en welke informatie wij van u nodig hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen. CZ zorgkantoor toetst of het aangevraagde budget noodzakelijk is en voor welke periode u deze ontvangt. Aanvragen over de periode tot en met 31 december 2020 kunnen niet meer worden ingediend.

Download het formulier ‘Toeslag voor extra kosten als gevolg van Corona voor zorg die wordt geleverd vanaf 1 oktober 2020’.

Vergoeding voor uw wooninitiatief in financiële nood

Woont u als budgethouder in een kleinschalig wooninitiatief en is deze tijdens de coronacrisis in ernstige financiële problemen gekomen? En heeft uw wooninitiatief te maken met woningen of kamers die leeg staan door het coronavirus? Dan komt uw wooninitiatief in aanmerking voor een vergoeding.

Lees er meer over in het nieuwsbericht van 22 juli 2020

We zijn er voor u

Hebt u vragen over uw pgb? Onze medewerkers staan telefonisch en per mail voor u klaar met hulp en advies.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven