Cliëntenraden: samenwerken aan nog betere zorg

Cliëntenraden vertegenwoordigen cliënten van zorgverleners. We hebben zorgverleners gevraagd hun cliëntenraden te betrekken bij de organisatie en kwaliteit van zorg. We willen namelijk dat de zorg nóg beter wordt. Zodat u de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgt.

Vanuit ons zorgkantoor willen we u als (vertegenwoordiger van een) cliënt en/of lid van de cliëntenraad informeren over de afspraken die wij met zorgverleners maken. Zodat u weet waarover zorgkantoren en zorgverleners met elkaar in gesprek gaan en hoe wij met elkaar samenwerken aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke langdurige zorg. Welke afspraken wij maken en wat de inhoud daarvan is, leest u op deze pagina.

Elk jaar nieuwe afspraken

Elk jaar maken zorgkantoren afspraken met zorgverleners voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Afspraken over hoe de kwaliteit van de zorg goed blijft of beter wordt. Afspraken die ervoor zorgen dat er ook genoeg zorg beschikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft. En afspraken over de kosten van de zorg. Voor u als (vertegenwoordiger van een) klant en/of lid van de cliëntenraad zijn dit belangrijke afspraken. Want zij hebben invloed op uw wonen en leven of dat van de mensen die u vertegenwoordigt.

Het landelijk inkoopkader Wlz 2021 – 2023 is het uitgangspunt van deze afspraken. Hieronder vindt u een beknopte versie hiervan.

Bekijk de beknopte versie van het landelijk inkoopkader Wlz 2021- 2023

Ontwikkelafspraken

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg maken we ook samen met de zorgverlener zogenaamde ‘ontwikkelafspraken’ op maat. Op maat van de zorgaanbieder, maar vooral op maat van de cliënten. En hiervoor is de inbreng van de cliëntenraden onmisbaar.

Na het maken van de ontwikkelafspraken gaan zorgverleners en het zorgkantoor regelmatig met elkaar in gesprek over hoe het gaat met de verbeteringen. We vragen elk jaar aan de cliëntenraden hoe zij vinden dat het gaat.

Uiteindelijk is het aan de zorgverleners om ons te laten zien hoe ze afspraken nakomen. En of de zorg echt is verbeterd.

Netwerkbijeenkomsten NCZ

Om de positie en verbondenheid van cliëntenraden verder te versterken, organiseerde de Stichting Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) netwerkbijeenkomsten voor cliëntenraden. Op de website van de NCZ leest u meer over deze netwerkbijeenkomsten.

Waarom de cliëntenraad belangrijk is voor het zorgkantoor

Naar boven