Vergoedingenlijst pgb Wlz 2023 beschikbaar

De vergoedingenlijst pgb voor 2023 zoals deze door de zorgkantoren per 1 januari 2023 wordt gehanteerd, is op onze site geplaatst. De vergoedingenlijst 2022 is nu dan ook niet meer geldig. In deze lijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of, en zo ja onder welke voorwaarden, die vanuit het pgb Wlz vergoed kunnen worden.