Twee vrouwen lachend in gesprek

Langdurige zorg aanvragen

Heeft u blijvend intensieve zorg of toezicht nodig? Wij helpen u binnen onze zorgregio’s met het regelen hiervan.

CZ zorgkantoor

Wie zijn wij?

Wij kopen zorg in bij zorginstellingen zoals verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg (GZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
We maken daarbij afspraken over de prijs en kwaliteit van de zorg. Daarnaast helpen we u uw langdurige zorg goed te regelen.

Lees meer over ons
Lachende vrouwen