Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing

Het CIZ indiceert een zorgprofiel als iemand toegang heeft tot de Wlz. Een cliënt heeft niet altijd een opnamewens. Kiest de cliënt voor zorg thuis? Bespreek vooraf altijd met de cliënt hoe de zorg ingezet gaat worden.

De dossierhouder of de coördinator zorg thuis stuurt via iWlz-berichtenverkeer een Aanvraag Aangepaste Zorgtoewijzing (AAT) om een zorgtoewijzing te krijgen voor:

 • een MPT of VPT om de periode tot aan opname te overbruggen.
 • een instellingsvreemd zorgprofiel om te zetten naar een instellingseigen zorgprofiel in geval van opname of VPT.
 • een andere leveringsvorm.
 • een andere zorgaanbieder en deze bij zichzelf te beëindigen.
 • een splitsing van de leveringsvorm (bijvoorbeeld een zorgtoewijzing voor Verblijf en dagbesteding bij andere zorgaanbieder). Cliënt was al in zorg bij dossierhouder, dat verandert door de splitsing niet.
 • een herverdeling van het toegewezen % voor het MPT voor één of meer betrokken zorgaanbieders. De herverdeling kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een bijzondere situatie, zoals EKT.
 • verblijfszorg.
 • één van onderstaande situaties waarbij het zorgkantoor de rekenmodule/ formulier verantwoorde zorg wil ontvangen.

Wanneer levert u een rekenmodule en formulier Verantwoorde zorg aan bij de AAT?

U hoeft de rekenmodule en het formulier verantwoorde zorg thuis alleen aan te leveren als:

 • u MPT-zorg wilt inzetten boven basisbudget (125%) met uitzondering van GVP, PTZ en beademingstoeslag. Dit geldt zowel voor MPT regulier als voor MPT overbruggingszorg;
 • er sprake is van Meerzorg;      
 • er sprake is van een combinatie ZIN en pgb; 
 • de aanvraag MPT is boven basis budget door aanvraag behandeling en boven EKT-budget inclusief behandeling;
 • het zorgkantoor hierom vraagt (bijvoorbeeld vanwege lopende casuïstiek).

We beoordelen alle bovengenoemde aanvragen. De cliënt ontvangt een beschikking op basis van onze beoordeling. U ontvangt een zorgtoewijzing.

Is zorg bij een cliënt thuis niet meer verantwoord?

Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons via het VECOZO notitieverkeer. Of neem contact op met onze zorgadviseurs.

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of spoedzorg?