Uitstel invoering Verhuisdossier

In augustus informeerden wij u over de invoering van het Verhuisdossier. We gaven u aan dat de uitwisseling van verhuisberichten in september zou starten. Dit moment is uitgesteld met het oog op een zorgvuldige uitvoering. De nieuwe landelijke startdatum is 16 oktober 2019.

12 september 2019

Vanaf 16 oktober kunt u nieuwe toewijzingen ontvangen

Uw toewijzing wordt ingetrokken en opnieuw toegewezen als een actuele cliënt is verhuisd naar een andere zorgkantoorregio. Het is de bedoeling dat u op deze nieuwe toewijzing binnen vijf werkdagen weer een melding aanvang zorg (MAZ) aanlevert. U levert geen melding einde zorg (MEZ) aan op de ingetrokken toewijzing. De intrekking herkent u aan de reden ‘Verhuizing’.

Welke cliënten wanneer worden overgedragen is veranderd

Vanwege de nieuwe landelijke startdatum van 16 oktober, verandert ook de inhoud van de tabel zoals weergegeven in ons eerdere nieuwsbericht. Onderstaand vindt u een bijgewerkte actuele versie van die tabel:

Cliëntgroep Intrekking en nieuwe toewijzing
Cliënten die al voor oktober 2019 zijn verhuisd en in 2019 alleen ZIN hebben (gehad) Vanaf half oktober t/m begin november 2019
Cliënten die voor november 2019 zijn verhuisd en in 2019 pgb of een combinatie van pgb en ZIN hebben (gehad)* November 2019, deze cliënten krijgen een nieuwe toewijzing met startdatum 1 januari 2020
Cliënten die na oktober 2019 verhuizen en alleen ZIN hebben (gehad) in 2019 Maximaal 30 dagen nadat het zorgkantoor de melding van het BRP krijgt dat de cliënt is verhuisd
Cliënten die in november en december 2019 zijn verhuisd en in 2019 pgb of een combinatie van pgb en ZIN hebben (gehad)* 5 dagen nadat het zorgkantoor de melding krijgt de cliënt is verhuisd

*Omdat cliënten met een pgb niet in het lopende jaar overgedragen mogen worden, worden cliënten met een pgb en combinaties van pgb en ZIN altijd per 1 januari van het volgende jaar verhuisd. Dit geldt ook voor cliënten die in het huidige jaar wel een pgb hadden, maar op verhuisdatum alleen ZIN ontvangen.

Meer informatie en vragen

Meer informatie over de invoering van het Verhuisdossier en wat dit voor u betekent?
U leest het in ons eerdere nieuwsbericht. 

Naar boven