Geen bezoek voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen ouderenzorg

Het kabinet kondigde op 19 maart een nieuwe maatregel aan. Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg worden preventief gesloten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. De maatregel gaat in op vrijdag 20 maart en duurt tot en met 6 april.

20 maart 2020

Besmettingen afremmen en veiligheid borgen

Het doel van deze maatregel is dat het groeiend aantal besmettingen wordt afgeremd. En het is nodig vanwege de veiligheid van bewoners en medewerkers in verpleeghuizen.

Dagbesteding en behandeling thuis gaan niet door

Dit betekent ook dat de dagbesteding en de behandeling die ouderen thuis ontvangen niet door kan gaan. De zorgorganisaties wordt gevraagd om, binnen de mogelijkheden die zij hebben, hiervoor passende oplossingen te vinden.

Het is een ingrijpende maatregel die veel impact heeft voor bewoners, familieleden, bekenden, verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en anderen in de verpleeghuizen. In deze uitzonderlijke crisissituatie is het nodig om de bewoners en medewerkers in de verpleeghuizen zo goed mogelijk te beschermen. Het kabinet vraagt hiervoor begrip en medewerking.

Naar boven