Geestelijke gezondheidszorg in 2021

Hebt u uw hele leven intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig? En hebt u een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid? Dan verandert er wat voor u. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze zorg namelijk vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed. Dat is vanuit een nieuwe wetgeving zo bepaald.

Dit jaar verandert er niets voor u. Uw zorg wordt tot en met 31 december 2020 vanuit de gemeente (Wmo) of Zorgverzekeringswet (Zvw) vergoed.

Wat betekent toegang tot de Wlz voor u als GGZ-cliënt?

Toegang tot de Wlz betekent dat mensen met een psychische stoornis de zekerheid krijgen dat zorg voor de lange termijn is geregeld. U hoeft dan niet steeds opnieuw aan te tonen dat u intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u toegang krijgt tot de Wlz.

Indicatiebesluit van het CIZ

U (of uw vertegenwoordiger) vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ. U kunt dat vanaf januari 2020 doen. In de folder over wie toegang krijgt leest u waar zij op letten. Krijgt u via het CIZ toegang tot de Wlz? En is vastgesteld welke zorg u nodig hebt? Dan ontvangt u deze informatie in het zogenaamde CIZ-indicatiebesluit.

Lees meer over het indicatiebesluit

Uw zorg in 2020

Dit jaar verandert er niets voor u. Uw zorg en ondersteuning blijft zoals u gewend bent en wordt in 2020 nog steeds via uw gemeente en/of zorgverzekeraar geregeld. U hoeft niets te doen.

Uw zorg in 2021

Vanaf 1 januari 2021 krijgt u ook de zorg en ondersteuning die u nodig hebt. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen, dat doen wij voor u. Wel vragen wij uw aandacht voor het volgende:

  • Hebt u bij het CIZ aangegeven van welke zorgverlener u de zorg en ondersteuning graag wilt krijgen?
    En maken wij hiervoor met de zorgverlener afspraken? Dan neemt deze zorgverlener in de loop van dit jaar contact met u op om samen de zorg en ondersteuning te regelen. Hebt u op 1 november nog niets van deze zorgverlener gehoord? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088 555 71 10 (keuze 1).

  • Hebt u bij het CIZ niet aangegeven van welke zorgverlener u de zorg en ondersteuning graag wilt krijgen? Of hebt u bij uw indicatie-aanvraag (CIZ) aangegeven dat u graag de zorg zelf wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb)?
    Dan nemen wij uiterlijk 1 november contact met u op om samen uw zorg en ondersteuning te regelen.

De rol van CZ zorgkantoor

Een zorgkantoor voert de Wlz uit. Elke regio in Nederland heeft een eigen zorgkantoor. In het gebied waar u woont, is CZ zorgkantoor er voor iedereen met een indicatiebesluit van het CIZ. Ook als u geen zorgverzekering bij CZ hebt. Vanaf 2021 regelen wij voor u uw GGZ-zorg en ondersteuning.

U betaalt vanaf 2021 een eigen bijdrage voor uw Wlz-zorg

Voor de zorg en ondersteuning die u krijgt vanuit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is. Het CAK houdt daarbij rekening met de soort zorg die u krijgt, hoeveel zorg u krijgt en de hoogte van uw inkomen. Pas als u Wlz-zorg krijgt, sturen wij uw gegevens naar het CAK. Het CAK informeert u over de hoogte van de eigen bijdrage.

Meer weten over de eigen bijdrage? Op de website van het CAK leest u er meer over en kunt u een proefberekening maken van uw eigen bijdrage.

U kunt gebruikmaken van een cliëntondersteuner

Hebt u hulp nodig bij het regelen van uw zorg? Dan kunt u gebruikmaken van een cliëntondersteuner van het zorgkantoor of van een organisatie voor cliëntondersteuning. Zij denken met u mee. Bijvoorbeeld over welke zorg u nodig hebt en hoe u dat regelt. Cliëntondersteuning kost u niets.

Lees meer over cliëntondersteuning

Alle informatie op 1 plek

Hebt u straks zelf zorg nodig? Of kent u iemand die zorg nodig heeft? Voor alle informatie over de veranderingen voor ggz-cliënten en de overgang naar de Wlz wijzen wij u graag op de website van de Rijksoverheid: GGZ naar de Wlz op informatielangdurigezorg.nl.

Hebt u vragen over de zorg die u op dit moment ontvangt?

Dan neemt u contact op met uw zorgverlener of woonbegeleider. Deze is op de hoogte van de verandering en kan u helpen bij onduidelijkheden.

Ontving u van ons een brief? En hebt u daarover vragen?

Neemt u gerust contact op met onze medewerkers van afdeling Zorgadvies. Zij staan voor u klaar en adviseren u graag over uw persoonlijke mogelijkheden.

Naar boven