Zorg

Wilt u zorg in uw eigen omgeving ontvangen? Of is er nog geen plek in de zorginstelling van uw keuze? Dan kunt u uw zorg thuis krijgen. Kunt of wilt u niet meer thuis wonen? Dan kunt u zorg krijgen in een instelling, zoals een verpleeghuis, een instelling voor gehandicaptenzorg of ggz instelling. Daar krijgt u alle zorg die u nodig hebt.

Meerzorg

Meisje met begeleider

Uw zorgprofiel beschrijft welke zorg u nodig hebt en hoeveel zorg u krijgt. Verwachten het CIZ en CZ zorgkantoor dat u meer zorg nodig hebt dan gemiddeld, dan is er sprake van ‘Meerzorg’ (extra budget).

Komt u in aanmerking voor Meerzorg?

Palliatief terminale zorg

Palliatieve zorg

Palliatief terminale zorg is zorg die wordt geleverd in de laatste levensfase van een cliënt. Deze zorg is vaak gericht op behandeling of begeleiding bij pijn, benauwdheid en angst en niet op herstel. 

Lees meer over palliatief terminale zorg

Naar boven